Algemene voorwaardenArtikel 1 - Webshop

1.1. De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de             Belastingdienst. 
Op mijn website kunt u het KvK nummer en BTW nummer vinden. 
Tevens vindt u daar ook mijn contactgegevens.

1.2. Mijn webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat ik aan alle wettelijke eisen voldoen met             betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. 
Ik streef naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. 

1.3. Ik verstrek uw persoonsgegevens nooit aan derden. 

1.4. Ik ben verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.5. Ik streef ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de             aankoop van een product, kunt u altijd per mail contact met mij opnemen.


Artikel 2 - Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden             zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan mij retourneren.
Nadat ik product in goede orde ontvangen heb, wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer             teruggestort.
  U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. 

2.2. Producten die aan mij geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

2.3. Een uitzondering hierop zijn de producten die gemaakt zijn "speciaal voor jou". Deze producten kunnen niet             worden geretourneerd. Tevens kunnen de speentjes niet teruggezonden worden, dit in verband met de             hygiëne.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webshop en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn             gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling is gedaan via de door de webshop geboden             betaalmogelijkheden. 
Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken, is de klant eigenaar geworden van het betreffende             product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en             het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van mij een schriftelijke bevestiging per email van uw             aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en             opmerkingen terecht kunt.

3.5. Indien een product op voorraad is, vindt levering binnen 5 dagen plaats. 
Bij "speciaal voor jou" producten vindt de levering uiterlijk binnen 3 weken plaats, of zoals met de klant             besproken.


Artikel 4 - De prijs

4.1. De prijzen die op mijn webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden             voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw             winkelwagen.


4.3. De prijs die bij het product in de webshop wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. 
U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch             akkoord gaat met  de aankoop. 
Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.


Artikel 5 - Klachten en garantie

5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per mail aan mij gemeld te worden.
Ik zal dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. 
Uiteraard doen mijn bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2. Klachten over het product zelf, dienen per mail aan mij gemeld te worden. 

5.3. Klachten worden doorgaans binnen één dag door mij in behandeling genomen, ik streef ernaar om uw klacht             binnen één week afgehandeld te hebben. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd per mail. 

5.4. Indien u bij één van mijn artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoek ik u binnen 48 uur na levering per             mail hier melding van te doen aan mij.

5.5. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.